Veřejná zeleň

Aby Vaše obec vypadala hezky

Parky - návrhy, realizace a údržba

Je logické, že velmi žádaným typem zahradních úprav je ozeleňování veřejného prostranství obcí. Obecní zeleň je jedním z nejdůležitějších krajinných prvků s mnoha významnými funkcemi. Nejzákladnější funkcí je funkce ekologická. Ta spočívá ve zlepšování kvality ovzduší, jelikož zeleň zachytává drobné prachové částice a snižuje množství oxidu uhličitého a přízemního ozónu v atmosféře. Dále zlepšuje vlhkostní podmínky území a přispívá ke správnému fungování půdního a biotického prostředí. Sociální funkce zeleně slouží hlavně pro rekreaci a dobrý psychický stav občanů. Důležitá je samozřejmě funkce estetická.

Do kategorie veřejné zeleně začleňujeme realizace a údržby veřejných prostranství

náměstí, návsí, parků, lesoparků

ulic, okolí cest a chodníků

obecních institucí, sportovišť apod.

Ukázky našich realizací

Nabízíme

ODBORNÉ ZNALOSTI

ZKUŠENOSTI

DŮRAZ NA KVALITU

MAXIMÁLNÍ PÉČI

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě