Alejové výsadby

pro fungující krajinu

Navrhujeme, realizujeme, udržujeme a obnovujeme aleje (stromořadí) podél cest, vodních toků, hranic pozemků. Pro výsadbu je prioritní správná volba druhu a výpěstku stromu pro danou oblast a funkci stromořadí (hygienická – zvuková, prachová bariéra, okrasná, orientační, clonící, zpevňující břehy apod.), s čímž Vám ochotně poradíme.

Ovocné sady

Máme několika letou praxi v údržbě a obnově ovocných sadů, které čistíme od náletových dřevin, ruderálních porostů. V rámci obnovy sadů zajišťujeme oplocení plošné i individuální včetně elektrických ohradníků, odborné řezy dřevin, čištění vodních toků, vyžínání porostů v místech, kde nelze zajistit pastvu zvířat, budování zmijovišť a ostatních úkrytů pro hmyz a drobné živočichy (kamenné snosy, deponie, rovnané dřevo).

Ukázky našich realizací

Nabízíme

ODBORNÉ ZNALOSTI

ZKUŠENOSTI

DŮRAZ NA KVALITU

MAXIMÁLNÍ PÉČI

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě