Likvidace ruderálních porostů - Trevita - Premium gardens & Landscapes

Likvidace náletových dřevin

Likvidace ruderálních porostů

Provádíme odstranění porostů plevelné vegetace na neudržovaných pastvinách, navážkách, skládkách, rybnících apod. Kompletní ekologická likvidace bio-odpadu je součást našich služeb.

Náletové a nežádoucí dřeviny likvidujeme mulčováním, vyžínáním nebo vyřezáním, úklidem (včetně frézování pařezů) a následným štěpkováním. Docílí se výrazné redukce nežádoucího materiálu, který je možné vrátit zpět do přírody v podobě mulčovací štěpky nebo po zkompostování jako substrát.

Mulčování stavebních pozemků Miloňovice

Mulčování podmáčených pastvin

Mulčování Jakubov

Mulčování Štětice

Mulčování Poříčí

Mulčování Kestřany